Tijdschrift L’Arbre à Palabres

In het midden van een Afrikaans dorp staat dikwijls een grote baobab, de Arbre à Palabres, de vertelboom. De dorpelingen komen samen onder de vertelboom om er de voorvallen van in en rond het dorp te bespreken, maar ook om muziek te maken, om te zingen en om te vertellen. Deze geest leeft in het Belgisch, artistiek tijdschrift L’Arbre-à-Palabres, waarin de hoofdtalen Nederlands en Frans zijn. Het tijdschrift richt zich op de verbondenheid met de natuur en dat middels vertellingen, poëzie en een vleugje beeldende kunst. Doch, steeds wordt er in L’Arbre-à-Palabres met een kritisch oog gekeken naar de gebeurtenissen in de kleine en in de grotere wereld.

Niemand kan de ogen sluiten voor de gruwelen van de oorlog in Oekraïne. L’Arbre-à-Palabres heeft dan ook besloten om bijdragen van Oekraïense en Russische artiesten te bundelen, in de oorspronkelijke talen met vertalingen naar het Nederlands en naar het Frans. Meer dan eens is er nood aan een kunst die verbindt, die aanzet tot dialoog en die inzicht geeft in de rijkdom van de twee culturen, de Oekraïense en de Russische. We begrijpen echter hoe tragisch de huidige situatie is en daarom zullen de Oekraïense en de Russische bijdragen in twee aparte bloemlezingen uitgegeven worden. Het project is tot stand gekomen en wordt uitgevoerd in samenwerking met The Voice of Russia (TVOR) – Russians Against The War.

De Oekraïense bloemlezing zal als eerste uitgegeven worden en de opbrengsten ervan gaan naar de aan het project meewerkende Oekraïense artiesten, waarvan de meesten nog in Oekraïne verblijven.

 

Illustratie: La Scraboutcha Vert

Abonnement op L’Arbre à Palabres: 25 euro (35 euro buiten België) voor 4 nummers vanaf betaling op rek. nr. van Madame Toutou vzw. IBAN: BE06 0003 2577 6722 BIC: BPOTBEB1
Ref. Abo L’Arbre à Palabres. Steunabonnement: 35 euro.

Klik hier voor pdf nummer 14