Tijdschrift L’Arbre à Palabres

In het midden van Afrikaanse dorpen staat dikwijls een boom, een grote baobab. Hij is de vertelboom, l’arbre à palabres. Niemand zou het aandurven hem met een bijl te lijf te gaan. ’s Avonds komen de dorpelingen samen onder zijn kruin, om te vertellen en om te praten over de dorps- en streekgebeurtenissen.

In de schoot van Madame Toutou vzw, heeft een tijdschrift van het woud het levenslicht gezien: L’Arbre à Palabres. Het onafhankelijk blad is meertalig (Nederlands, Frans, Waals, Bargoens) en betracht een goede inhoudelijke en vormelijke kwaliteit. Met legendes, verhalen, poëzie en beelden wenst L’Arbre à Palabres de liefde voor het woud en voor ongebruikelijke talen aan te wakkeren. Zoals een majestueuze eik met de uit zijn bladeren gevormde humus de grond verrijkt, zo wil het bostijdschrift de verbeelding verruimen met betoverende woorden en met de poëzie van het leven.

Het is deze « bescheiden en zotte droom » die L’Arbre à Palabres met u hoopt te kunnen delen. Het bostijdschrift ontvangt geen enkele subsidie. Bewust kiezen de genoten van L’Arbre à Palabres ervoor om onafhankelijk te werken, opdat de stilte, de fonkelende duisternis en de mysteries van woud en woudbewoners zich krachtiger zouden kunnen vertonen.

Illustratie: La Scraboutcha Vert

Abonnement op L’Arbre à Palabres: 20 euro (30 euro buiten België) voor 4 nummers vanaf betaling op rek. nr. van Madame Toutou vzw. IBAN: BE06 0003 2577 6722 BIC: BPOTBEB1
Ref. Abo L’Arbre à Palabres. Steunabonnement: 30 euro.

Klik hier voor pdf nummer 12