Stemmen uit de Oekraïense Nacht

Christoph Bruneel
Illustratie:  Christoph Bruneel

Stemmen uit de Oekraïense Nacht: een bloemlezing

Niemand kan de ogen sluiten voor de gruwelen van de oorlog in Oekraïne. L’Arbre-à-Palabres, L’ÂNE QUI BUTINE en Russians Against The War hebben dan ook besloten om bijdragen van Oekraïense en Russische artiesten te bundelen, in de oorspronkelijke talen met vertalingen naar het Nederlands en naar het Frans. Meer dan eens is er nood aan een kunst die verbindt, die aanzet tot dialoog en die inzicht geeft in de rijkdom van de twee culturen, de Oekraïense en de Russische. We begrijpen echter hoe tragisch de huidige situatie is en daarom zullen de Oekraïense en de Russische bijdragen in twee aparte bloemlezingen uitgegeven worden. De Oekraïense bloemlezing zal als eerste uitgegeven worden. Opbrengsten van dit project gaan integraal naar de meewerkende Oekraïense artiesten, waarvan de meesten nog in Oekraïne verblijven. Om fondsen te verwerven voor het uitbrengen van de bloemlezing in boekvorm is een niet-geillustreerde digitale versie verkrijgbaar.

De digitale bloemlezing wordt u toegestuurd na storting van 10 € op de rekening van:
Madame Toutou vzw
IBAN BE06 0003 2577 6722
BIC BPOTBEB1
Ref. Oekraïense bloemlezing

Steunen kan ook met een gift:
Ref. Steun aan de Oekraïense schrijvers