Schoolvoorstellingen

Foto : Jo Clauwaert
Foto : Jo Clauwaert

Don Fabulist vertelt regelmatig voor kinderen uit het lager onderwijs en voor jongeren uit het middelbaar onderwijs. Hij geeft schoolvoorstellingen in scholen, in bibliotheken, op vertelfestivals en tijdens bosklassen. Tevens brengt hij Nederlandstalige-, Franstalige- en tweetalige vertelvoorstellingen. De verhalen kunnen thematisch gegroepeerd zijn, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de jaarlijks weerkerende, Brusselse JeugdBoekenMaand. Maar evengoed kunnen onder een algemene noemer uiteenlopende vertellingen samengebracht worden. De hieronder vermelde voorstellingen zijn dan ook niet beperkend.

 

 

                                                                        GULLIVERS REIS NAAR LILLIPUT

Jonathan Swift heeft begin 18° eeuw met het relaas van “Gullivers reis naar Lilliput” een meesterlijke satire geschreven, waarin hij de gangbare maatschappelijke zeden en gewoonten parodieert middels het gefantaseerd verblijf van Gulliver bij de Lilliputters. Door het avontuurlijk karakter van het verhaal en door de levensechtheid van het in beeld gebrachte Lilliputtersvolk, geeft het vertelsel op geen enkel ogenblik de indruk moraliserend te zijn. Integendeel, de gebruiken van de duimgrote Lillputters zouden evengoed die van onze tijd kunnen zijn. Zelfs de surrealistische gebeurtenissen in Lilliput lijken regelrecht uit ons hedendaags bestaan gegrepen. Swifts avonturenverhaal getuigt van een grote relativiteit, waarbij het verleden zich in het heden weerspiegelt, zoals het grote een echo vindt in het kleine.  Leerlingen, zowel als leerkrachten, worden door de vertelling op sleeptouw genomen; alsof ze in de huid van Gulliver kruipen en zelf zijn avonturen in Lilliput meemaken.

Leeftijd: vanaf 8 jaar
Duur: 50 min.

                                           DE AMAZONES, DE EERSTE STRIJDSTERS TE PAARD

Meer dan 5000 jaar geleden vestigden de Amazones zich bij de Zwarte Zee. Het was een volk van strijdlustige vrouwen. Hun moed en hun wijze van oorlogsvoering maakten hen onoverwinnelijk. Ze werden gevreesd door andere volkeren, die hen wel eens “mannendoodsters” of “manvrouwen” noemden. De Amazones werden legendarisch, zelfs mythisch. Toch wist de halfgod Herculus de koningin van de Amazones, Hippolyte, te doden. De Amazones die de strijd overleefden, vonden overzees een toevlucht. Daar kwamen ze echter al snel in confrontatie met de Scythen, een ruw volk van mannelijke krijgers… In “De Amazones, de eerste strijdsters te paard”, waarin geschiedenis en mythe nauw verweven zijn, brengt Don Fabulist de bestaansloop van de Amazones op feeërieke wijze in beeld. Niet enkel brengt hij jongeren, en zelfs kinderen, dichter bij de vroegste geschiedenis. Hij verheldert voor hen ook de nooit weg te cijferen en steeds boeiende wereld van de mythe.

Leeftijd: vanaf 10 jaar
Duur: 50 min.
   

                                                                            OVER TOVENAARS EN BETOVERING

De trilogie “Over tovenaars en betovering” ontvouwt voor kinderen en voor jongeren drie onsterfelijke, middeleeuwse sagen. Met Heer Halewijn brengt Don Fabulist de demonische magiër tot leven. In de Rattenvanger van Hamelen geeft hij gestalte aan de door de hoogmoed veroorzaakte wraak van de vernederde tovenaar. De sage van Karel ende Elegast schildert het middeleeuws, adellijk leven, waarbij magische gebeurtenissen ontroeren en soms zelfs komisch kunnen zijn. Door hun ontegensprekelijke vertelkracht overleven middeleeuwse sagen de tijd. Tijdens de voorstelling zingt Don ook traditionele balladen en maakt hij soms gebruik van het Middelnederlands. Het vertellen van oude sagen is uitstekend als voorbereiding op en als presentatie van de leerstof Nederlands in het middelbaar onderwijs.

Leeftijd: vanaf 10 jaar.
Duur: 50 min.