Schoolvoorstellingen

Foto : Jo Clauwaert
Foto : Jo Clauwaert

Don Fabulist vertelt regelmatig voor kinderen uit het lager onderwijs en voor jongeren uit het middelbaar onderwijs. Hij geeft schoolvoorstellingen in scholen, in bibliotheken, op vertelfestivals en tijdens bosklassen. Tevens brengt hij Nederlandstalige-, Franstalige- en tweetalige vertelvoorstellingen. De verhalen kunnen thematisch gegroepeerd zijn, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de jaarlijks weerkerende, Brusselse JeugdBoekenMaand. Maar evengoed kunnen onder een algemene noemer uiteenlopende vertellingen samengebracht worden. De hieronder vermelde voorstellingen zijn dan ook niet beperkend.

 

 

De avonturen van Robin Hood – Pinokkio –  Gullivers reis naar Lilliput –  De Amazones, de eerste strijdsters te paard  –  Over tovenaars en betovering

                                DE AVONTUREN VAN ROBIN HOOD

 Het verhaal van Robin Hood heeft een lange voorgeschiedenis. Reeds in de 12e eeuw bezong men in ballades een in het woud levend figuur als Robin Hood. Pas in 1820 kwam Robin Hood in Walter Scotts historische roman Ivanhoe tevoorschijn als een in de wouden van Engeland levende, Saksische vrijbuiter die meestreed tegen de Normandische overheersers. De Engelse schrijfster Rosemary Sutcliff inspireerde zich vooral op het boek ‘Ivanhoe’ om de roman ‘The chronicles of Robin Hood’ te schrijven. Door dat in 1950 uitgegeven boek werd Robin Hood bij een breder publiek bekend. Voor de vertelvoorstelling ‘De avonturen van Robin Hood’ heeft Don Fabulist gebruik gemaakt van verschillende bronnen. De vertelling is er één geworden  van list en van strijders en strijdsters, want ook de vrouwen krijgen een vooraanstaande rol toebedeeld. Bovenal is ‘De avonturen van Robin Hood’ echter een verhaal van vriendschap en van liefde. Zo zijn ondermeer de vriendschappen tussen Robin Hood en Kleine Jan en tussen Robin Hood en Petertje de nar onvergetelijk. Het samenleven in het woud smeedt hechte vriendschapsbanden! Ook de liefde, een liefde tot in de dood, tussen Robin Hood en Marianne loopt als een rode draad doorheen het verhaal. Kortom, ‘De Avonturen van Robin Hood’ zindert van romantiek.

Leeftijd: vanaf 10 jaar –  Duur: 50 min.

                                                         PINOKKIO

Pinokkio is in de 19e eeuw geschreven door Carlo Lorenzini, beter gekend onder het pseudoniem ‘Carlo Collodi’. Pinokkio is uitgegroeid tot een wereldbefaamd figuur dat tot het collectief geheugen is gaan behoren. Door vele ongelukken heen vindt de houten pop Pinokkio uiteindelijk het geluk en wordt hij degene die hij altijd heeft willen zijn; een echte jongen. Zonder het Meisje met de Blauwe Haren zou hij dat nooit geworden zijn. In de teksten van Collodi hoort men een meesterverteller spreken; Pinokkio moet bijna vertellend geschreven zijn, waardoor de beschreven beelden levend worden. Pinokkio is zonder twijfel een uitgelezen boek om verteld te worden. Het vertelsel van Pinokkio kan echter ook als een stichtend verhaal gezien worden, zelfs op het gevaarlijke af. Dat tracht Don Fabulist te omzeilen door in de vertelling het accent te leggen op de guitige deugnietenstreken van de goedgelovige Pinokkio. In de interpretatie van Don Fabulist treedt de liefde voor de naar het geluk zoekende, kleine schavuit naar voren. Don Fabulist heeft zich geïnspireerd op de brontekst, waarbij hij gebruik gemaakt heeft van de tweetalige editie (Italiaans/Frans): Collodi, Le Avventure di Pinocchio/Les Aventures de Pinocchio, traduction par Isabel Violante, Flammarion, Paris, 2001. De vertelling ‘De Avonturen van Pinokkio’ wordt uiteraard in het Nederlands gebracht.

Leeftijd: vanaf 10 jaar – Duur: 55 min.

                                                       GULLIVERS REIS NAAR LILLIPUT

Jonathan Swift heeft begin 18° eeuw met het relaas van “Gullivers reis naar Lilliput” een meesterlijke satire geschreven, waarin hij de gangbare maatschappelijke zeden en gewoonten parodieert middels het gefantaseerd verblijf van Gulliver bij de Lilliputters. Door het avontuurlijk karakter van het verhaal en door de levensechtheid van het in beeld gebrachte Lilliputtersvolk, geeft het vertelsel op geen enkel ogenblik de indruk moraliserend te zijn. Integendeel, de gebruiken van de duimgrote Lillputters zouden evengoed die van onze tijd kunnen zijn. Zelfs de surrealistische gebeurtenissen in Lilliput lijken regelrecht uit ons hedendaags bestaan gegrepen. Swifts avonturenverhaal getuigt van een grote relativiteit, waarbij het verleden zich in het heden weerspiegelt, zoals het grote een echo vindt in het kleine.  Leerlingen, zowel als leerkrachten, worden door de vertelling op sleeptouw genomen; alsof ze in de huid van Gulliver kruipen en zelf zijn avonturen in Lilliput meemaken.

Leeftijd: vanaf 10 jaar – Duur: 50 min.

                                           DE AMAZONES, DE EERSTE STRIJDSTERS TE PAARD

Meer dan 5000 jaar geleden vestigden de Amazones zich bij de Zwarte Zee. Het was een volk van strijdlustige vrouwen. Hun moed en hun wijze van oorlogsvoering maakten hen onoverwinnelijk. Ze werden gevreesd door andere volkeren, die hen wel eens “mannendoodsters” of “manvrouwen” noemden. De Amazones werden legendarisch, zelfs mythisch. Toch wist de halfgod Herculus de koningin van de Amazones, Hippolyte, te doden. De Amazones die de strijd overleefden, vonden overzees een toevlucht. Daar kwamen ze echter al snel in confrontatie met de Scythen, een ruw volk van mannelijke krijgers… In “De Amazones, de eerste strijdsters te paard”, waarin geschiedenis en mythe nauw verweven zijn, brengt Don Fabulist de bestaansloop van de Amazones op feeërieke wijze in beeld. Niet enkel brengt hij jongeren, en zelfs kinderen, dichter bij de vroegste geschiedenis. Hij verheldert voor hen ook de nooit weg te cijferen en steeds boeiende wereld van de mythe.

Leeftijd: vanaf 12 jaar –Duur: 50 min.

                                                OVER TOVENAARS EN BETOVERING

De trilogie “Over tovenaars en betovering” ontvouwt voor kinderen en voor jongeren drie onsterfelijke, middeleeuwse sagen. Met Heer Halewijn brengt Don Fabulist de demonische magiër tot leven. In de Rattenvanger van Hamelen geeft hij gestalte aan de door de hoogmoed veroorzaakte wraak van de vernederde tovenaar. De sage van Karel ende Elegast schildert het middeleeuws, adellijk leven, waarbij magische gebeurtenissen ontroeren en soms zelfs komisch kunnen zijn. Door hun ontegensprekelijke vertelkracht overleven middeleeuwse sagen de tijd. Tijdens de voorstelling zingt Don ook traditionele balladen en maakt hij soms gebruik van het Middelnederlands. Het vertellen van oude sagen is uitstekend als voorbereiding op en als presentatie van de leerstof Nederlands in het middelbaar onderwijs.

Leeftijd: vanaf 12 jaar – Duur: 50 min.